گزارش بخش ها(تایید شده)


فرم صورتجلسه تحویل گزارش

  صورتجلسه تحویل گزارش مطالعات (ویرایش دوم برای طرح و بررسی در کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی و توسعه)   دانلود
ادامه


برنامه تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها

برنامه تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها (موضوع بند 21 صورت جلسه دهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور پیوست نامه شماره 20/2999 مورخ 98/04/02اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان) بازنگری شده در جلسه مهندسین مشاور مورخ 98/04/03   دانلود
ادامه


فرم صورتجلسه تحویل گزارش مطالعات

  (این صورتجلسه برای آماده سازی ارائه گزارش مطالعات به کمیته برنامه ریزی شهرستان تهیه شده است.)   ویرایش اول 98/03/26
ادامه


تقویم و تاریخ

شنبه ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,228
بازدید دیروز915
بازدید هفته1,228
بازدید ماه57,295
بازدید کل703,651
افراد آنلاین6