اخبار

تابلو اعلانات اخبار برنامه و طرح توسعه رویدادهای روزانه دفتر تازه های سایت جلسات توجیهی مطالعات طرح توسعه پایدار جلسات بررسی متدولوژی های واصله جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان جلسات مشترک مهندسین مشاور جلسات مشارکتی جلسات تخصصی با دستگاه های اجرایی شهرستان جلسات اقتصاد مقاومتی جلسات تسهیلگری جلسات سامانه اطلاعات روستاها جلسات ارائه بخش اول منظومه جلسات تحویل موقت جلسات تحویل نهایی کمیته اجرای مصوبات
در اجرای جز 4 بند ب نامه مورخ 1400/06/04 موضوع تحویل نهایی گزارش ها ،جلسه هماهنگی نهایی مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان و ناظر محترم مورخ 1400/06/10

۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 1162
جلسه تحویل نهایی گزارش اسناد برنامه و طرح توسعه و گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان های زنجان و‌طارم توسط مهندسین مشاور محترم یورت شهر سبلان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 1273
جلسه نظارت بر نقشه های گزارش های مطالعات برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان مورخ 1400/04/13

۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 1276
جلسه تحویل نهایی گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور محترم آرتا نقشینه شهر مورخ 1400/04/13

۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 1263
جلسه تحویل نهایی اسناد شهرستان سلطانیه متضمن تایید نهایی ناظرین محترم توسط مهندسین مشاور محترم سبز سامانه سبلان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۴۰۰/۰۳/۲۷ 1276
جلسه تحویل نهایی گزارش های اسناد برنامه و طرح توسعه، طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور محترم برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 1289
دومین جلسه کمیته اجرایی طرح ها و پروژه های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 1219
جلسه تحویل نهایی اسناد شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور محترم آرتا نقشینه شهر مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 1554
جلسه تحویل نهایی اسناد شهرستان های ابهر و خرمدره متضمن تایید نهایی ناظرین محترم توسط مهندسین مشاور محترم راژان آب زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 1092
جلسه تبیین فرآیند مطالعات برنامه اقتصادی و اشتغال زائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی با حضور مسئولین بنیاد مسکن استان های زنجان و گلستان و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1400/02/19

در راستای تبیین فرآیند مطالعات برنامه اقتصادی و اشتغال زائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان، مهندس ناهیدی از معاونت برنامه ریزی سازمان مدیریت استان گلستان به همراه مهندس ولی ...

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ 1125
اولین جلسه کمیته اجرایی طرح ها و پروژه های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ 1400/01/22

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 1147
هفدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 1685
شانزدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت به ریاست جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی 99/12/06

۱۳۹۹/۱۲/۰۹ 1229
سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست جناب آقای دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان مورخ 99/12/03

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 1324
جلسه بررسی و بازبینی فیلد های عملیات میدانی با هدف اشتراک آن ها در میان مهندسین مشاور مطالعات با اهتمام مشترک مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان و ناظر آماری مورخ 99/12/02

۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 1230