شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برنامه تامین مالی خرد(با رویکرد بانکداری پیوندی)

 
شیوه نامه اجرایی و دستورالعمل برنامه تامین مالی خرد (با رویکرد بانکداری پیوندی) در راستای اجرایعملیاتی طرح های توسعه پایدار منظومه های روستایی
 
دانلود


دیدگاه های کاربران : (0)