نظارت بر اجراء

 
نظارت بر اجراء :
در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها توسط اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 6 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش خواهد شد.


دیدگاه های کاربران : (0)