بازنگری سند

 

 
بازنگری سند :
بازنگری بندهای "2" و "4" در سال 1400 (در چارچوب مضامین مرتبط برنامه هفتم) و بند "3" بصورت سالانه انجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
 
 


دیدگاه های کاربران : (0)