نقش اقتصادی جامعه روستایی (استان/شهرستان/بخش)

 

تعیین نقش اقتصادی جامعه روستایی استان زنجان و شهرستان های آن با روش بوژو گارنیه و ژرژ شاپو

 

نقش غالب اقتصادی مفهومی است که در ابتدای قرن حاضر توسط دو تن از دانشمندان علوم جغرافیای انسانی در دانشگاه‌های فرانسه به نام بوژو گارنيه و ژرژ شاپو مطرح شد. واقعیت آن است که فعالیت‌های اقتصادی در شهرها بسیار گسترده و گوناگون است و منحصر کردن آن به یک نقش اغلب ناممکن یا برحسب سلیقه‌های گوناگون بسیار متفاوت خواهد بود. بوژو گارنیه و همکارش برای نشان دادن نقش غالب اقتصادی در یک منطقه یا شهر از یک مثلث استفاده کرده‌اند. اضلاع این مثلث را سه بخش عمده‌ی اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل می‌دهند. درصد شاغلان در هر بخش نیز بر روی این ضلع‌ها مشخص است. از تلاقی خطوط رسم شده در طول یک ضلع با ضلع دیگر سطوحی به دست می‌آید که با بررسی این سطوح می‌توان سهم هر یک از بخش‌های عمده اقتصادی را معین و درنهایت نقش غالب اقتصادی منطقه‌ی موردنظر را تعیین کرد. سطوح مثلث به پنج قسمت نامساوی تقسیم شده و هر سطح به عنوان یک نقش در نظر گرفته شده است. 1- کشاورزی ۲- صنعتی 3- خدماتی 4- بازرگانی 5- چند نقشی.

 

دانلود


دیدگاه های کاربران : (0)