چارچوب و شرح خدمات مستند سازی تجربیات

 
چارچوب و شرح خدمات مستند سازی تجربیات استان در مطالعات "برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار روستاهای استان زنجان"
 
دانلود


دیدگاه های کاربران : (0)