سند توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان زنجان

 
سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان
 
خلاصه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان
 
متن کامل سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان
              بخش اول
                       بررسي و پيش‌بيني تحولات جمعيت استان به تفكيك مناطق شهري و روستايي
            ارزیابی و تحلیل عرضه نیروی کار و نرخ مشارکت طی سال‌های 88-1375
بررسي و پيش‌بيني تحولات تقاضاي نيروي كار استان به تفكيك شهرستان‌ها و مناطق شهري و روستايي
            بازار کار غیررسمی استان زنجان
             تحلیل وضعیت بازار کار نیروی متخصص
             ارزیابی و پیش‌بینی تحولات بیکاری در استان به تفکیک شهرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی
             جمع‌بندی و تحلیل مسائل بازار کار استان زنجان
             ارزیابی و پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اشتغال
  بخش دوم
              تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري در استان در دوره برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه
              تعیین جایگاه اقتصادی استان در تقسیم کار ملی
              تحلیل جایگاه استان در سطح ملی از نظر پتانسیل‌های رشد اقتصادی با توجه به مزیت‌های استان
              تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها براي توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال در استان به تفكيك رشته‌هاي مختلف فعاليت
              تجزیه و تحلیل گرایشات رشد اقتصادی شهرستان‌های مختلف استان بر مبنای تحلیل مزیت‌های نسبی هریک در رشته‌های مختلف فعالیت
              تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها براي توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال در هر يك از شهرستان‌ها به تفكيك رشته‌هاي
              مختلف فعاليت
              تحليل رشد اقتصادي و تحولات ساختاري اقتصاد استان
            بخش سوم
  سنجش محیط کسب و کار و فضای سرمایه­گذاری: پیمایش موانع سرمایه­گذاری(مبانی نظری سنجش و بهبود محیط کسب و کار)
  سنجش محیط کسب و کار و فضای سرمایه­گذاری: پیمایش موانع سرمایه­گذاری(محیط کسب و کار در استان زنجان: مطالعه پیمایشی)
              سنجش محیط کسب و کار و فضای سرمایه­گذاری:شاخص سازی
              سنجش فضای کسب و کار و محیط سرمایه­گذاری: نتیجه گیری
            بخش چهارم
             بررسی طرح‌های در دست اجرا و طرح‌های شناسایی شده جدید در جهت توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در هر یک از شهرستان‌های استان
            بخش پنجم: سند دستگاهي توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان براي دوران برنامه پنجم توسعه (1390- 1394 )
             (سازمان بازرگانی استان زنجان)
             (وزارت نیرو،شرکت سهامی آب منطقهای استان زنجان،شرکت برق منطقهای استان زنجان)
             (سازمان صنایع و معادن استان زنجان)
             (سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان)
             (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان)
             (اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان)
             (اداره کار و  امور اجتماعي استان زنجان)
             (اداره کل تربیت بدنی استان زنجان)
             (اداره کل مسکن  و شهرسازی استان زنجان)
             (اداره کل راه و ترابری استان زنجان)
             (اداره کل تعاون استان زنجان)
             (اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان)
             (شرکت مخابرات استان زنجان)
             (سازمان آموزش و پرورش استان زنجان)
             (آموزش عالی استان زنجان)
             (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان)
             (شرکت گاز استان زنجان)
             (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه زنجان)
             (اداره امور اقتصادی استان زنجان)
             بخش ششم
              سند توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان زنجان
             بخش هفتم : دفترچه راهنمای فرصت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای کارآفرینان خصوصی
             (شهرستان ابهر)
             (شهرستان ایجرود)
             (شهرستان خدابنده)
             (شهرستان خرم دره)
             (شهرستان ماهنشان)
             (شهرستان طارم)
             (شهرستان زنجان)
 
سند ملی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری
 


دیدگاه های کاربران : (0)