سند توسعه (برنامه و طرح)


ویرایش چهارم-گزارش مصوب شورا

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش چهارم-گزارش گزارش مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار ...
ادامه


ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش سوم-گزارش تایید شده کارگروه آمایش در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده – ...
ادامه


ویرایش دوم-گزارش تایید شده ک ب شهرستان

  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی ویرایش دوم-گزارش تایید شده کمیته برنامه ریزی شهرستان در زمانبندی تعیین شده بارگذاری خواهد شد.   ابهر – مرکزی ایجرود – حلب ایجرود – مرکزی خدابنده – افشار خدابنده ...
ادامه


پاورپوینت های ارائه شده در جلسات

    پاورپوینت ارائه گزارش سند (سنتز) شهرستان های ماهنشان و ایجرود در شورای برنامه ریزی و توسعه     پاورپوینت ارائه گزارش سند (سنتز) بخش در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها ابهر ابهر(جلسه اختصاصی با دستگاه ها) 98/08/11 ابهر(جلسه کمیته برنامه ریزی ...
ادامه


سند برنامه و طرح (ویرایش اول-گزارش مشاور)

پیشنهاد اولیه گزارش سند(سنتز)بخش از سوی مهندسین مشاور و تایید اولیه گزارش توسط تیم نظارت مانع از پیشنهاد و نظارت ثانویه از جانب مشاور و ناظر نخواهد بود.گزارش سند (سنتز) بخش قبل از مراحل طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی توسعه استان همواره بر مبنای نقطه نظرات ...
ادامه


تقویم و تاریخ

دوشنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,894
بازدید دیروز2,074
بازدید هفته6,021
بازدید ماه50,774
بازدید کل697,146
افراد آنلاین9