مکاتبات


عامل چهارم ( نماینده و ناظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )

              عامل چهارم ( نماینده و ناظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی )           توصیه های موکد به مهندسین مشاور محترم در ارتباط با پرسشنامه ها و تسهیل امور مطالعات.97/08/13
ادامه


سایر دستگاه های اجرائی

  سایر دستگاه های اجرائی اداره کل آموزش و پرورش استان اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان شرکت گاز استان جهاد دانشگاهی واحد استان    
ادامه


فرمانداری ها

فرمانداری ها ..................... .....................
ادامه


اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    اعلان آغاز عملیات میدانی مطالعات برنامه و طرح توسعه روستاها به فرمانداری ها اعلان آغاز عملیات میدانی مطالعات برنامه و طرح توسعه روستاها به دستگاه ها نامه پیوست صورتجلسه مورخ 23 و 24 آبان اعلان آغاز عملیات میدانی طرح توسعه به سایر دستگاه ها اعلان آغاز عملیات میدانی ...
ادامه


سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  مکاتبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی نامه مربوط به پیش نویس پرسشنامه به دانشگاه ها نامه مربوط به پیش نویس پرسشنامه به دستگاه ها نامه مربوط به پیش نویس پرسشنامه به سمن ها نامه مربوط به پیش نویس پرسشنامه به فرمانداری ها دعوت از رابطین محترم آماری دستگاه ها نامه به دستگاه ها ...
ادامه


استانداری

استانداری پیام استاندار محترم 97/07/28
ادامه


کشور

کشور نامه مدیر کل دفتر امور فنی و تهیه طرح ها در خصوص بررسی پرسشنامه نهایی                 پیوست نامه
ادامه


تقویم و تاریخ

دوشنبه ، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مرداد 1399
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,941
بازدید دیروز2,074
بازدید هفته6,068
بازدید ماه50,821
بازدید کل697,193
افراد آنلاین11