رزومه کاری تیم نظارت

 

رزومه کاری تیم نظارت

مدیر تیم نظارت :  آقای دکتر حسین عظیمی

اعضای تیم نظارت  :

آقای دکتر محمد بادسار

آقای دکتر مهدی چراغی

آقای دکتر علی فرهادی

آقای دکتر حیدر قلی زاده

خانم دکتر نرگس مرادخانی

خانم دکتر لیلا حسنلو

نماینده تیم نظارت : خانم سودابه کرمیدیدگاه های کاربران : (0)