در اجرای جز 4 بند ب نامه مورخ 1400/06/04 موضوع تحویل نهایی گزارش ها ،جلسه هماهنگی نهایی مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان و ناظر محترم مورخ 1400/06/10


۱۴۰۰/۰۶/۱۰، ۱۱:۳۸:۴۴       1429
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter