جلسه نظارت بر نقشه های گزارش های مطالعات برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان مورخ 1400/04/13


۱۴۰۰/۰۴/۱۳، ۱۱:۵۰:۰۲       1569
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter