جلسه تحویل نهایی گزارش اسناد برنامه و طرح توسعه و گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان های زنجان و‌طارم توسط مهندسین مشاور محترم یورت شهر سبلان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵


۱۴۰۰/۰۴/۱۵، ۱۱:۲۸:۴۵       1574
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter