جلسه تحویل نهایی گزارش های اسناد برنامه و طرح توسعه، طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور محترم برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴


۱۴۰۰/۰۳/۲۴، ۱۱:۱۳:۳۶       1579
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter