مکاتبه با دستگاه های اجرایی و استعلام سامانه های اطلاعاتی مشابه با سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان


۱۳۹۹/۰۴/۱۹، ۱۱:۱۵:۳۵       2613
اخبار مرتبط

دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter